Popular Posts

Google Trends Indonesia

Tuesday, October 31, 2006

261.Wisdom #05

Siapakah Yang Bahagia?

Mereka yang bahagia bukanlah yang tidak mempunyai masalah
tapi mereka yang belajar bersyukur dalam kekurangannya...
Post a Comment