Thursday, June 14, 2007

381.Pembenaran & Kebenaran


Pembenaran menyenangkan hati.
Kebenaran kadang menyakitkan hati.

Pembenaran menggembirakan rasa.
Kebenaran kadang mematikan rasa.

Pembenaran manis di lidah.
Kebenaran kadang pahit di lidah.

Pembenaran enak dipandang.
Kebenaran kadang dicibir saat dipandang.

Namun, sebenarnya Pembenaran tidak pernah selesai.
Dan Kebenaran pasti selesai walau nyawa berakhir.
Karena Kebenaranlah dunia tetap ada.

Memang kadang Kebenaran sulit dimengerti.
Kebenaran memang tidak perlu dimengerti.
Kebenaran hanya perlu diyakini.
Kebenaran hanya perlu djalani saja.
Ya, dijalani dengan keyakinan dan ikhlas.

:: Krishnamurti ::

No comments: